Obec Dolní BrusniceSpolky

Hasiči

Historie

Podle kronikáře Doubka byl ve zdejší obci založen zprvu německý hasičský sbor, a to v roce 1891, ve kterém byli i někteří Češi.
To trvalo do roku 1934, kdy zde vznikly Sudety, a přes válku.
Po odsunu Němců se stěhovali do obce Češi, kteří zde založili první Český hasičský sbor 6.2.1946 a který čítal 20 členů.
Sbor je zde stále v činnosti a koncem roku 2003 měl členů 50.

V dubnu 2004 se pan K.Mann zúčastnil školení preventistů obcí, se závěrečnou zkouškou 3.stupně. V roce 2004 bylo přijato 10 nových členů (z toho je 9 žáků a dorostenců), takže sbor má nyní 61 členů (39 mužů, 14 žen a 8 mladých). Majetek je řádně evidován a každoročně kontrolován.
Plán práce v roce 2005:
l) V lednu uspořádat hasičský ples
2) V dubnu-květnu sběr železného šrotu
3) Pokračovat na rekonstrukci motorové stříkačky F ladr
Připravil pan Václav Kunc

Myslivci

V roce 1993 bylo uznáno společenství honitba Zvičina.
Tato se nachází v podhorské části na katastru území Dolní Brusnice, Zvičina, Bílá Třemešná, Třebihošť, Nové Lesy, Filířovice a části Lipnice.
Celková plocha honitby je 2250 hektarů.
Činnost „MS“, která se řídí stanovami a vnitřním řádem sdružení, se zaměřuje na tyto akce:

* především posílit funkci myslivosti
* tvorba krajiny
* budování prvků ÚSES (územní systém ekologické stability)
* ochrana přírody a lesa

Na základě těchto záměrů byly odkoupeny znehodnocené pozemky (2,5ha), původně plánovaná skládka. V této lokalitě „MS“ podle projektu tento záměr postupně realizuje. Na administrativní zajištění finančně přispěly i obecní úřady těchto lokalit.

Mimo chov především spárkaté zvěře členové vybudovali malou odchovnu bažantí zvěře, chceme posílit zazvěření v této lokalitě (projektu), postupné zazvěřování i ostatní příhodné části v honitbě, což již zčásti uskutečňujeme.

Z dalších činností, které „MS“ realizuje:

* Memoriál Ing.J.Sixty – střelecká soutěž na asfaltové terče (již 10 ročníků)
* zapojení v okresních komisích MS
* rozhodčí pro výkon loveckých psů
* činnost v obecních zastupitelstvech
* každoroční myslivecké plesy

Podle nového zákona, který vstoupí v platnost 1.7.2002, je předpoklad honitbu a dosavadní sdružení zachovat a pokračovat v další aktivní činnosti.
Připravil pan Jiří Král

Tělovýchovná jednota Jiskra

je aktivní složkou v obci, zajišťuje pravidelná cvičení 1x týdně v ASPV (Asociace sportu pro všechny) těchto skupin: Fotografie

• Předškolní žactvo Pondělí 15-17 hod.
• Žáci Středa 16-17 hod.Foto
• Žákyně Středa 17-18 hod.Foto
• Ženy Středa 19-20 hod.
• Starší ženy Pondělí 16.15-17.15 hod.
• Karate Úterý, čtvrtek, neděle Foto
• Muži (Záda už mě nebolí) Pondělí 19-20 hod.
• Golf Sobota 9-11 hod.
• Lyžaři a jejich „brusnická“ sjezdovka; podrobnosti zde Foto
• Provozní doba vleku je zde
• Výroční schůze JISKRA – 50 let Foto

Mimo pravidelná cvičení organizuje TJ mimořádné akce v obci:
a) s tělovýchovnou náplní:
• atletické závody žactva – květen
• turnaje v odbíjené dospělých – červen, červenec
• závod v silničním běhu – září
b) s kulturní náplní:
• dětské besídky (vánoční – prosinec, Den matek – květen)
• dětský karneval – únor – Foto
• sportovní ples dospělých – únor – Foto
• dětský karneval na ledě – jen za příznivého počasí
c) zajišťuje dobré podmínky dětem a dospělým pro pohyb na travnatém hřišti, antukovém kurtu (tenis, nohejbal, odbíjená) a v zimě na kluzišti

Kroužek sportovního bridže – uvítá všechny zájemce o tuto karetní hru (1x týdně)

/Vložil: Bc. Martin Hažer dne: 19.08.2013/

Animace

Úřední deska

Úřední deska

Předpověď počasí

Předpověď počasí

Dnes slaví narozeniny:

Dočekal František

Blahopřejeme!

Ziveobce.cz

Stránky okolních obcí

Bílá Třemešná 
Horní Brusnice